company overview
mission statement
our people
environmentally conscious
certification
 
capabilities_solutions
production / construction
substations
useful_links
follow up
 
capabilities_solutions
clients_projects
photo_gallery
 
careers
how_to_reach_us

EMA, 1991 yılında kurulmuş Mühendislik, Tedarik, Yapım (EPC) taahhüt şirketidir.  EMA yüklenicisi olduğu projelerin mühendislik ve yapım aşamalarının bütününü organize edebilen yapıya sahiptir.

Yenilenebilir enerji santralları, özellikle rüzgar çiftlikleri altyapısı EMA’nın 1999 yılından itibaren ana iş dalı haline gelmiştir. Bitirdiğimiz 20 rüzgar santralı ve otuzdan fazla sanayi tesisi elektrik ve inşaat yapım işlerinde kazandığımız uzmanlığın ve üstün proje yönetim becerimizin kanıtlarıdır.

Tecrübeli saha ve yönetim ekiplerinin uyum içinde çalışmaları, EMA’nın başarısının lokomotifidir. En uygun teknoloji ile ileri seviyedeki proje yönetim araçlarını bir araya getiren EMA, her projenin zamanında, bütçe dahilinde ve yüksek kalite standartlarında gerçekleşmesi için özveriyle çalışır.