company overview
mission statement
our people
environmentally conscious
certification
 
capabilities_solutions
production / construction
substations
useful_links
follow up
 
capabilities_solutions
clients_projects
photo_gallery
 
careers
how_to_reach_us

Projenin kapsamı ne olursa olsun, EMA’nın öncelikli rolü çevre mevzuatını uygulamanın ötesine geçerek müşteriye/projeye özel ve yaratıcı çevre-dostu çözümler üretmektir.

Yenilenebilir enerji ve özellikle rüzgar enerjisi, 1999’dan beri EMA’nın ana faaliyet konusu olmuştur. Her rüzgar santrali projesinde, EMA sadece yüklenici firma rolü degil yeşil enerjinin katalizörü rolünü de üstlenmektedir. Bu bakış açısı, EMA’nın karakterini şekillendirmekte ve sadece enerji değil sanayi projelerine de yansımaktadır.

EMA’nın deneyiminin ve sektördeki konumunun bize daha büyük çapta bir sosyal ve çevre sorumluluğu verdiğini düşünüyoruz. Her gün, yaptığımız her işte, bu sorumluluk duygusunun hiçbir zaman eksik olmaması için çalışıyoruz.